BIBLIOTEKA MIEJSKA W MIELCU
projekt konkursowy 2015

zespół: Włodzimierz Wicher, Szymon Sawicki


miejsce publiczne w postaci placu miejskiego ma charakter otwarty i jest zorganizowane wzdłuż głównej osi widokowej. Oś ma walor wizualny i funkcjonalny (poznawczy), jest drogą przez cel i do celu - tu zostaje przeniesiony główny ciężar komunikacji pieszej, przebiegającej w linii prostej lub po „wstędze”. Wszystkie ścieżki splatają się przy wejściu do nowego skrzydła biblioteki w jego podcieniu i poprzedzającym go centralnym placu. Stanowi on bramę, miejsce spotkań, schronienie a także punkt widokowy, do którego prowadzi podniesiona ponad teren „wstęga”. Istniejące zastane place ze względu na pokrewną funkcję (kino, dom kultury – biblioteka – sport, rekreacja) złączone zostaną w silnej wzajemnej relacji i stworzą jedną przestrzeń kulturową, Istniejąca część budynku otrzyma fasadę przypominającą ułożone na regale książki - „stary” porządek. Rozbudowa będąca formą biomorficzną to „nowe” – nowoczesna forma, cyfryzacja, multimedia. Ta część „rozlewa” się na teren w postaci ekspansywnej „masy” a w dalszej odległości punktowych odprysków, integruje się z otaczającą zielenią - przeznaczona jest dla młodych, zachęca do czerpania wiedzy, przyjemności, do angażowania zmysłów i intelektu. Budynek w tej części zapewnia łatwość dostępu. Jest nawiązaniem do jednej z doktryn teoretyków bibliotekarstwa mówiącej, że „biblioteka jest żywym, rozwijającym się organizmem”. Wyrasta na „starym” jak na żywicielu, bo to książka i czerpana z niej wiedza jest filarem rozwoju.