GALERIA "CARCASSONNE"

lokalizacja: Paczków
inwestor: prywatny
pow.zagospodarowania: 6979,0 m2
przeznaczenie: usługi, handel
projekt: 2012

Zasadniczą strefę funkcjonalną stanowi galeria handlowa nazwana „Carcassonne”, zlokalizowana w istniejącej jednokondygnacyjnej hali poprodukcyjnej, która dzieli się na dwie powiązane ze sobą części: 1-galerii handlowej wielkopowierzchniowej, posiadającej wydzielone boksy handlowe, przestrzeń na jeden supermarket, gastronomię, zaplecza magazynowe, 2- hali targowej, mogącej pełnić funkcję targowiska miejskiego, z niezbędnym zapleczem administracyjnym i socjalnym. Drugą wydzieloną strefą na obszarze jest teren muzeum i ekspozycji, gdzie przewiduje się zlokalizowanie galerii wystawienniczej oraz Muzeum, którego profil mógłby zostać określony w odniesieniu do miejscowej tradycji np. przemysłu meblarskiego. Strefa trzecia - rekreacyjna to Centrum SPA ulokowane we wschodnim narożniku całego terenu, nad malowniczym strumykiem, oferujące usługi kosmetyczne i odnowy biologicznej, z promenadą wypoczynkową, kawiarnią i miejscami zakwaterowania.