BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

lokalizacja: Otmuchów
inwestor: prywatny
pow.użytkowa: 1191,71 m2
kubatura: 4314,19 m3
projekt: 2011


Projektowany budynek jest uzupełnieniem zwartej zabudowy śródmieścia w Otmuchowie. Projekt zakłada utrzymanie kompozycji zwartej zabudowy w układzie kamienicowym. Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych projektowany jest na zbiegu ulic Rynek oraz Lompy, co przyczynia się do tego, że budynek posiada dwie reprezentatywne elewacje. W nowoprojektowanym budynku został częściowo zachowany przedwojenny podział elewacji, jeżeli chodzi o układ okien i wyraźne wizualne rozbicie bryły budynku na dwie kamienice odzwierciedlające parcelację historyczną. Ówcześnie na przedmiotowej działce istniały trzy kamienice, jednak część działki, na której stała północna (trzecia) kamienica obecnie wchodzi w skład pasa komunikacyjnego. Budynek został zaprojektowany zgodnie z obowiązująca linią zabudowy, czego efektem jest „ścięty” narożnik północno- wschodni. Narożnik zwieńczony został reprezentacyjną attyką uzupełnioną wertykalnym przeszkleniem. Na elewacjach budynku występują poziome podziały za pomocą boniowania w przyziemiu budynku oraz gzymsów o różnych grubościach na pozostałych wysokościach. Elewacje frontowe (od strony Rynku) posiadają uporządkowany rytm okien, część niższa 3 - osiowy (jak kamieniczka historyczna) z akcentowaną osią symetrii, część wyższa posiada jedną linię okien - ukierunkowaną pionowo, zarówno w ścianie frontowej jak i narożnej. Budynek zawiera większe przeszklenia w parterze co jest charakterystyczne dla przeważającej części budynków znajdujących się w obrębie Rynku, oferujących w tej kondygnacji usługi. Zaprojektowany obiekt jest budynkiem mieszkalno- usługowym. Przyziemie przeznaczono na funkcję usługową - usługi opieki zdrowotnej, natomiast pozostałe kondygnacje spełniają funkcję mieszkalną. Budynek obsługiwany będzie przez jedną klatkę schodową prowadzącą na kondygnacje mieszkalne.