ZESPÓŁ:
   mgr inż. arch. Włodzimierz Wicher - właściciel, projektant

   mgr inż. arch. Ewelina Lekka - projektant

   inż. arch. Alicja Wicher - asystent